Geschiedenis

De Interkerkelijke Diaconale Werkgroep “De Vluchtheuvel” is opgericht op 1 november 1983. De werkgroep is ontstaan uit het “open jeugdwerk” van de Hervormde Kerk in Lunteren, met de doelstelling om vanuit de christelijke opdracht naar vermogen hulp te bieden aan mensen in probleemsituaties door hen o.a. tijdelijk onder te brengen in gastgezinnen. Andere activiteiten waren: Opvang randgroepjongeren, integratie woonwagenbewoners en het geven van voorlichting over verslavingsproblematiek.
De Werkgroep veranderde in 1997 in Stichting De Vluchtheuvel onder verantwoordelijkheid van de diaconieën van de plaatselijke Hervormde Gemeente, de Hervormde wijkgemeente Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk, in 2006 kwam daar de Hersteld Hervomde Gemeente bij.
De Vluchtheuvel was gehuisvest aan de Dorpsstraat boven “van de Blaak”(momenteel Blokker). In 1989 werd daar een kinderclub, tienerclub, een eetgroep en bijbelstudiegroep georganiseerd.
Een onderdeel van de Stichting de Vluchtheuvel zijn de gastgezinnen en pleeggezinnen. Het gaat om laag drempelige opvang in een gastvrije omgeving . In 2001 kreeg Stichting De Vluchtheuvel een nieuwe ruimte in het Meestershuis.De Vluchtheuvel maakt voor al haar activiteiten sinds 2014 gebruik van de Muldersschuur aan de Roskammersteeg 5 te Lunteren. In goede samenwerking met stichting “”De Muldersschuur is er een overeenkomst gemaakt waarin staat dat de Muldersschuur 3 dagen en avonden gebruikt kan worden door de Vluchtheuvel. Daardoor heeft de Vluchtheuvel haar activiteiten kunnen optimaliseren en uitbreiden.

Muldersschuur Lunteren

Muldersschuur Lunteren