Bestuur

Het bestuur van stichting ‘De Vluchtheuvel’ is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Mw. G.M.Telgen Swarts telgen@planet.nl, 06 14101628
Secretaris: Giel Stomphorst 06-13568814 – gielstomphorst@hotmail.com
Penningmeester : Niek Schut 0653923436 nhschut@gmail.com
Vicevoorzitter: Dick van de Weerd 0318-484390 d.v.d.weerd@hetnet.nl

Overige bestuursleden:
Marijn van Dijk
Job van Roekel
Henny Neutel
Gerda Vonk

Leden met bijzondere functie:
Marjolein Buisman: uitvoerende taken
Wim Blankenspoor beheerder

U kunt via het contactformulier op deze site een bericht sturen naar ons.

Stichting “De Vluchtheuvel-Lunteren “
Roskammersteeg 5
6741 BV Lunteren