ANBI

IBAN rek. nr:
NL65 RABO 0337 5778 97 t.n.v. stichting De Vluchtheuvel

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: G.Telgen, Molenparkweg Oost 14, 6741 ZS Lunteren, geeske.telgen@planet.nl
Algemeen Adjunct: G. van de Beek, Ruisdaelstraat 22, 6717 TM Ede, gvandebeek@online.nl
secretaris: W. Blankenspoor, Dorpsstraat 68, 6741 AM Lunteren, info@blankenspoorschilders.nl
Penningmeester: H. van Hierden, Meulunterseweg 1-c, 6741 HL Lunteren, h.hierden5@gmail.com

Inschrijfnummer Kamer Van Koophandel Gelderland:
41053470

Fiscaal nummer ANBI:
805715939

Jaarverslagen:
* Exploitatierekening 2016

Overig:

Vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding met uitzondering van onkostenvergoedingen.
Stichting De Vluchtheuvel heeft geen winstoogmerk