Lunteren Geletterd

Lunteren Geletterd

Er zijn heel wat mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen,

het invullen van allerlei formulieren en onvoldoende digitaal vaardig zijn

om zich in het dagelijkse leven zonder hulp van anderen te redden.

Dit zou voor de inwoners van Lunteren tussen 18 en 65 jaar neerkomen op 8-11%.

Om deze mensen te helpen is het project “Lunteren Geletterd” opgestart.

Dit wordt vanuit De Vluchtheuvel ook voor de Lunterse kerken ondersteund.

De komende tijd willen we aan dit project aandacht schenken

door elke twee weken een flyer hierover te plaatsen.

Namens het project,

Dick van de Weerd

Comments are closed