Vanaf 1983 vormt “de Vluchtheuvel” een interkerkelijk samenwerkingsverband vanuit de diaconieën van de Gereformeerde Kerk, de Oude Kerk, de Maranatha kerk en de Hersteld Hervormde Kerk in Lunteren. De “Stichting Vluchtheuvel Lunteren” heeft ten doel te werken (en gedreven) vanuit haar christelijke overtuiging om hulp te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving en aan een ieder die dat nodig heeft. Alles in de ruimste zin van het woord.